logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

CNC-operatör

Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag. Programmering kan skötas av särskilt anställda tekniker eller, vilket blivit det vanligaste, av operatören själv.

Arbetsuppgifterna inom verkstadsindustrin har kraftigt förändrats genom införandet av ny teknik. CNC-tekniken tar mer och mer över manövreringen av maskiner och utrustningar. Datorstyrningen av maskiner och annan utrustning ställer nya krav på operatörerna och skapar ett nytt, mer kvalificerat innehåll i arbetet. Förmåga till abstrakt tänkande, kunskap i CAD/CAM, förståelse för koordinatsystem och kunskap i ett eller flera programmeringsspråk är kompetenser som ofta efterfrågas idag.

CNC-operatören riggar i allmänhet maskinen själv. Det betyder att man tar fram de verktyg och verktygshållare som ska användas samt ser till att dessa fixeras på rätt plats på Y-, X- eller Z-axeln i ett koordinatsystem. Därefter provkör du programmet och verktygen i lågt tempo och korrigerar eventuella måttavvikelser från fastställda koordinater på datorpanelen innan produktionen kan starta. Som operatör arbetar du sedan ensam med en maskin eller tillsammans med kollegor i en maskingrupp. Du övervakar anläggningen såväl ockulärt som med hjälp av en dataskärm och ljudsignaler, inklusive hjälpanordningar och styrsystem. Dessutom har operatören till uppgift att förse maskinen med arbetsmaterial, exempelvis att sätta upp och fixera arbetsstycken i en chuck eller i någon annan form av på fastspänningsanordning. Du kontrollmäter de bearbetade metallstyckena enligt fastställd frekvens och gör vid behov korrigeringar i programmet för att kompensera avvikelser som t.ex kan bero på att de skärande verktygen slits. Ibland slits verktygen ned så långt att de måste bytas ut. Då stannar du maskinen tillfälligt några minuter. Vid byte av verktyg och/eller vändskär erfordras åter korrigering av programmet. Ansvaret för att produktionen håller rätt mått och kvalitet är alltså till stor del operatörens. Men samarbete med programmerare och produktionstekniker beträffande produktionens utformning brukar ingå i arbetsuppgifterna.

Exakt vilka arbetsuppgifter och hur stort ansvar du har kan skilja sig mycket mellan olika företag. I en del företag övervakar operatören enbart produktionen i maskinen, i andra har operatören fått överta maskinställarens uppgifter (se Maskinställare), en del enklare underhålls- och reparationsarbeten (se Maskinreparatör) samt produktionstekniska uppgifter (se maskiningenjör). Det är numera också mycket vanligt att du själv programmerar maskinen utifrån ritning och annat underlag.

Även inom ett och samma företag kan ansvar och arbetsuppgifter skilja sig beroende på operatörens kunnande eller beroende på vilka maskintyper som används. Som exempel på avancerade maskiner kan nämnas fleroperationsmaskiner, vilka blir allt vanligare, som utför både fräsning, borrning, svarvning, gängning och arborrning, så kallad komplett bearbetning. Verktygsbyten sker automatiskt men riggning, övervakning och kontroll följer de principer som beskrivits ovan.

Utvecklingen går mot maskiner som kan vara i drift ett antal timmar u. CNC-teknikens införande innebär stora investeringar inom verkstadsindustrin och utrustningen utnyttjas vanligtvis i två eller tre skift per dygn.

Inom verkstadsindustrin går utvecklingen mot att man arbetar i arbetslag eller flödesgrupper där arbetsuppgifterna roterar mellan arbetslagets medlemmar. Arbetslaget har ansvar för sin produktion bland annat beträffande korttidsplanering, att hålla leveranstider, beställa material, rapportera om produktionsresultat, kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs. Arbetslaget har ofta ansvar även för kompetensutvecklingen inom laget.

Vad ska man läsa:

Industritekniska programmet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss