logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Datayrken

Som datatekniker inom service och support kommer du att arbeta i ett omväxlande yrke. Ditt jobb är att sköta servicen av datorer och datasystem och att ge support till användare.


Nedan kommer begreppet databasadministratör att användas för att beskriva dem som utformar och administrerar databaser. De som arbetar i yrket kan ibland också kallas för databasspecialister.

Databaser har många användningsområden. Några exempel är bibliotekens register med böcker, företags kundregister eller arbetsförmedlingars register med lediga platser och arbetssökande.

Databasadministratören utformar databasen och bestämmer hur den ska läggas upp. För att kunna bestämma detta måste du ha ett nära samarbete med dem som ska använda databasen.
Som databasadministratör känner du till vilka olika metoder som man kan lagra data med. När du designat databasen utreder du vilka problem som kan uppstå när basen används. Ditt jobb är sedan att administrera databasen, det vill säga göra ändringar när det behövs. Du måste se till att du vet vilka framsteg som görs på databasområdet, till exempel om det kommer ny programvara.

I ditt jobb ingår täta kontakter med användarna, allt ifrån att ge råd, till att utbilda dem. Som databasadministratör ska du också se till att säkerhetsrutinerna fungerar så att ingen olovligen kan ta sig in i databasen.

För att kunna strukturera en databas måste du kunna samarbeta och ha lätt för att få kontakt med människor. Logiskt tänkande och förmåga att analysera fakta är också värdefulla egenskaper i jobbet. Ofta arbetar du självständigt så du måste vara beredd att ta stort ansvar. Eftersom databranschen är internationell och i stort sett all dokumentation och referenslitteratur är på engelska är dina språkkunskaper viktiga.

Om något ska ändras i en databas kan det arbetet behöva ske när basen inte används, alltså ofta på nätter och helger.

Som databasadministratör kan du ha skiftande uppgifter. Det finns inga skarpa gränser mellan vad du gör som databasadministratör och vad du gör i andra datayrken. Du har till exempel ofta inslag av programmering eller systemering i ditt jobb.

Databasutvecklare och databasdesigner arbetar främst med att utveckla och utforma databaser. Se också systemutvecklare.

Gränserna mellan olika datayrken blir allt mer flytande

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Teknikprogrammet
El - och energiprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss