logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Dietist

Dietisten är expert på vad människor bör äta för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar.

Som dietist ger du råd om lämplig mat till de patienter som bör ha speciell kost på grund av någon sjukdom, till exempel diabetes, sjukdomar kring hjärta/kärl, allvarlig njursjukdom, mag-tarmsjukdom, undernäring eller övervikt. Att förändra kosten kan också lindra symtom till exempel vid allergi eller förebygga sjukdom eller obehagliga symtom.

Vid behandlingen av en patient utreder du först hans eller hennes sjukdomshistoria och matvanor. Du skapar dig också en bild av patientens vardag i övrigt. Med utgångspunkt från denna kartläggning samt dina kunskaper i näringslära, kostvetenskap, fysiologi och sjukdomslära avgör du vilken mat som patienten bör äta och räknar ut vilka mängder som krävs. Patienten, och kanske anhöriga, får sedan ett speciellt anpassat kostförslag. Dietisten kan också hjälpa till med matsedlar och recept samt ge tips om tillagning. Kostbehandlingen följs sedan upp genom kontinuerlig kontakt med patienten. Du kan även ge kostråd till en grupp patienter eller till anhöriga.

Dietister arbetar oftast på sjukhus och vårdcentraler. Ett fåtal är anställda inom företagshälsovården. Det är vanligt att dietisten ingår i arbetslag med vårdpersonal, till exempel läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Arbetar du som dietist inom specialistvården är det vanligt att du har en djupare kunskap inom något speciellt område. Du är den som ser helheten i patientens näringsintag. Exempelvis är det viktigt att se till att patienterna har ett tillräckligt intag av energi och näring efter omfattande kirurgi, att de får mat anpassad efter behov och därtill kompletterande sondmat eller dropp. Du medverkar då i vårdteamet och ger rekommendationer efter egna bedömningar.

Som dietist kan du även arbeta med förebyggande hälsovård, till exempel genom att ge information i kost- och näringsfrågor till grupper av skolelever, studenter eller anställda i företag.En viktig uppgift är att utbilda personal inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst. Du framställer ofta eget informations- och utbildningsmaterial, men det finns också färdigt informationsmaterial att tillgå.

I ditt arbete använder du datorn för att skriva texter exempelvis i journaler, men också för att göra beräkningar av näringsinnehåll i olika typer av kost. Det finns speciella kostdataprogram att använda för detta ändamål.
En del dietister driver eget konsultföretag, andra arbetar i företag med utveckling av och information om produkter, till exempel livsmedel och läkemedel. Kommuner, provkök, patientföreningar och hälsohem anställer också dietister, liksom universitet och myndigheter som Livsmedelsverket.

Dietister medverkar i eller driver forskning och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa. Det är viktigt att ständigt vidareutbilda sig och ta del av nya forskningsresultat.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss