logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Djurskötare inom lan.

Djurskötare arbetar på gårdar med djurbesättningar. De kan ha hand om mjölkkor, ungdjur, köttdjur, grisar, hästar, fjäderfä och får. Vissa djurskötare är specialiserade på något av husdjuren. Djurskötare ansvarar för att djuren får sin dagliga skötsel.

Som djurskötare har du ett stort ansvar för djurens välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår att blanda till foder och utfodra djuren vid bestämda tider. Finns det mjölkkor mjölkar du dem morgon och kväll samt rengör och underhåller mjölkningsanläggningen. Allt fler mjölkgårdar har installerat mjölkningsrobot, ett automatiskt mjölkningssystem, så kallat AMS. Då väljer korna själva när de ska mjölkas, och djurskötarens roll blir mer av tillsyn och övervakning.
Du gödslar ut och ger djuren nytt strö. Utfodringen sköts ofta automatiskt, men du måste ändå se till att det finns foder och att allt fungerar som det ska. På sommaren ser du till djuren på betet.

En viktig uppgift är att ge god vård, förebygga sjukdomar och kontrollera om djuren är friska. Om du vet eller misstänker att ett djur är sjukt skickar du efter veterinär om du inte själv kan ge det vård. Du tar också hand om djur som föder och vårdar deras kalvar, kultingar och så vidare. Djuren kräver daglig omsorg och tillsyn, även på helger.
Inseminering och foderstatsberäkning är andra arbetsuppgifter som ibland utförs av djurskötare.
I arbetsuppgifterna kan även ingå att underhålla och reparera exempelvis utgödslings- eller utfodringsanläggningen på gården. Det är ofta en fördel i arbetet om du kan köra traktor. Det förekommer att djurskötarens arbete är kombinerat med att köra maskiner, till exempel under skördetid då arbetet är intensivt.
Du samarbetar med djurägaren, ladugårdsförmannen om sådan finns och med annan personal på gården. Större gårdar har ofta flera djurskötare anställda.

Ladugårdsförmannen leder och deltar själv i arbetet med uppfödning och skötsel av djuren.

Vad ska man läsa:

Naturbruksprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss