logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Elektriker

Elektriker, Elektriker-elnät, Linjemontör, Ställverksmontör


Arbete
Via nätstationer och transformatorer omvandlas kraftverkets högspänning till hushållsspänning i huset där du bor. Som elektriker vid elnätsföretag, distributionselektriker, arbetar du utmed elens väg från kraftverket till elmätaren i huset.

Distributionselektriker är anställda vid energiföretag som distribuerar el, till exempel eldistributions- eller elnätföretag, energiverk och kraftverk. De kan även vara anställda vid entreprenadföretag som bedriver arbete åt nätföretag. Elektriker-elnät och linjemontör är exempel på andra namn för distributionselektriker.

I ditt arbete ingår att bygga, underhålla och reparera ledningsnätet som består av luftledning och jordkabelanläggningar samt att underhålla och reparera ställverk och transformatorstationer.

Du reser till exempel stolpar, drar luftledningar och lägger ner kablar.

I servicearbetet kan ingå att sätta upp, byta och avläsa elmätare, att besiktiga ställverk och att åtgärda fel i nätledningsnätet. Avläsning kan med hjälp av dator ske på distans.

I ställverk kan du montera och reparera ställverksutrustning som relä-, styr- och skyddsutrustning.

Du kan ibland vara specialiserad på vissa arbetsuppgifter. Som ställverksmontör monterar och reparerar du till exempel ställverks- och reläutrustning.

Säkerheten är mycket viktig och det bedrivs en omfattande säkerhetsutbildning i företagen.

Distributionselektrikern står också i telefonkontakt med drift-/ledningscentralen som överblickar elnätet med hjälp av driftövervakningssystem. Numera kan också elektrikern ha en bärbar dator i bilen som står i förbindelse med kontoret och knappa in arbetsrapporterna via mobiltelefon.

Arbetsdagen kan se mycket olika ut och uppdragen varierar i längd. Som distributionselektriker planerar du mycket av din tid själv.

Beredskapstjänst ingår ofta i arbetet. Det kan till exempel handla om påkörda kabelskåp eller stolpar eller om stormfällda träd som hamnat över en kraftledning.

Arbetsförhållandena kan ibland vara svåra med storm eller snöoväder.

Jobbet kan ibland vara fysiskt krävande också på andra sätt, exempelvis kan du behöva stå i en stolpe och arbeta. Det finns dock olika hjälpmedel som till exempel kranbilar med arbetslift.

Som elektriker vid elnätföretag bör du ha körkort.

Vad ska man läsa:

El - och energiprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss