logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Fartygsbefäl

Andrestyrman, Befälhavare, Fartygsbefälhavare, Nautiker, Sjökapten, Sjöman, Skeppare, Styrman, Tredjestyrman, Överstyrman


Som befälhavare eller skeppare är du högste chef på fartyget och har det övergripande ansvaret ombord. En befälhavare ska se till att fartyget förs och navigeras på ett säkert sätt och ansvarar för att fartyget är i sjövärdigt skick, vilket innebär bland annat att fartyget är lastat och bemannat enligt säkerhetsbestämmelser. Det yttersta ansvaret för besättningen, passagerarna och lasten vilar också på befälhavaren. Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på hur stort fartyget är, hur stor besättningen är och vilken last fartyget har. Som befälhavare har du också många administrativa uppgifter, har möten med andra chefer ombord, delegerar uppgifter och fattar beslut

I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss ibland sjömän. Fartygsbefäl kallas nautiker.

På steget under befälhavaren i hierarkin finns styrman som antingen är överstyrman, andrestyrman eller tredjestyrman. Tredjestyrman kallas också 2:e styrman j:r. Överstyrman och andrestyrman turas om med befälhavaren att föra och navigera fartyget från bryggan. Till sin hjälp har de bland annat radar, satellitnavigeringsutrustning, kompass, och ekolod. Många fartyg har automatisk självstyrning, som används på öppet hav och som fungerar som en autopilot.

Överstyrman och andrestyrmans övriga arbetsuppgifter varierar från fartyg till fartyg men allmänt gäller att de är arbetsledare för däckspersonalen och ansvarar för arbetsuppgifterna på däck. De ser till att underhållsarbete blir gjort som reparationer, målning och liknande. De övervakar lastning och lossning, ser till att säkerhetsbestämmelserna följs när man hanterar farlig last och kontrollerar att fartyget lastas på rätt sätt och inte blir felbalanserat. Även ansvaret för akutsjukvården ombord kan ligga på någon av styrmännen.

Arbetsmiljön ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. På bryggan kan det vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Den som sköter navigeringen har ett stort ansvar och i hårt väder med dålig sikt är det mycket pressande att navigera ett fartyg genom trånga passager. Nere på däck och i lastrummet vibrerar och bullrar det. Särskilt bullrigt och dålig luft är det på bildäck. Som styrman dirigerar du trafiken när fordonen ska köra av och på bildäck.

Som fartygsbefäl bor och arbetar man ombord på de fartygen under långa sammanhängande perioder. Det gäller att respektera och komma överens med de andra i besättningen, som vanligtvis består av ett tiotal personer. Det kan också vara påfrestande att vara iväg från hemmet under långa perioder.

Som fartygsbefäl måste du ha förmåga att hantera mycket information samtidigt och kunna organisera och prioritera. Eftersom du ofta har arbetsledande uppgifter måste du också vara bra på att kommunicera med dina medarbetare.

Arbetstiderna varierar mellan olika fartyg. Sjöfolk arbetar oftast efter principen att man är till sjöss lika länge som man är ledig i land. På de oceangående fartygen kan det handla om flera månader i sträck. Det vanligaste är dock perioder på fyra till sex veckor till sjöss.

Som sjökapten kan du söka arbete över hela världen.

För fartygsbefäl som efter några år till sjöss väljer att gå i land finns det möjlighet till olika arbeten, till exempel som hamnadministratör, lots, försäkringsrådgivare eller skeppsmäklare alternativt skeppsklarerare eller tjänsteman på ett rederi. Andra områden är skolor eller myndigheter som har anknytning till sjöfart.

Vad ska man läsa:

Teknikprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss