logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Fiskodlare

Arbete
Fiskodling sker i havet, dammar och insjöar. Som fiskodlare är merparten av ditt arbete förlagt utomhus. Arbetet kräver att du har en god fysik även om du har maskiner och annan teknisk utrustning till din hjälp.

Fiskodlingarna finns främst i glesbygden. Regnbågslaxen är den allra vanligaste odlingsfisken. Andra laxfiskar och ål odlas också. I svenskt vattenbruk förekommer även odling av kräftor, ostron och musslor.

Ditt arbete handlar om praktiska uppgifter i samband med olika stadier i fiskodlingen, från romkläckning till slakt. Du utfordrar fisken och kontrollerar dess hälsotillstånd. Du arbetar med märkning och utsättning av fiskyngel. Du håvar, väger och sorterar fisk. Du hjälper till med infångande och slakt av fisk. Du gör vattenanalyser och småreparationer. Instrument och maskiner, som används vid odlingen, behöver underhållas och skötas.

Hälsokontrollen av fiskyngel och fisk är viktig. Små förändringar i utseende kan vara symptom på sjukdom eller bakterieangrepp som i vissa fall snabbt kan sprida sig till hela beståndet.

Efter att fisken slaktats ska den eventuellt vidareförädlas, till exempel genom rökning. Sådana uppgifter liksom packning och transport kan också ingå som en del i ditt jobb. Beroende på hur stor fiskodlingen är kan du även ha bisysslor inom till exempel skogs- och jordbruk. Jourtjänst kan förekomma.

Arbete med fiskodling kan även medföra administrativa uppgifter till exempel att ansöka om tillstånd för odling eller utplantering av fisk. Det kan handla om marknadsföring och försäljning och den bokföring som tillhör dessa arbetsuppgifter.

Ett annat område är avelsarbetet för att få fram så bra fisk som möjligt. Dessa uppgifter kräver specialkunskaper inom områden som fiskbiologi, lagstiftning och ekonomi.

Den som leder arbetet på en fiskodlingsanläggning kallas fiskmästare. För att bli fiskmästare krävs erfarenhet av fiskodling och ibland även påbyggnadsutbildning inom området. Ofta är dock vattenbruksföretag enmansföretag, eller åtminstone mycket små företag.

Vad ska man läsa:

Naturbruksprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss