logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Fritidspedagog

Arbete
Som fritidspedagog arbetar du för att barn ska ha en meningsfull fritid. Du uppmuntrar till egna initiativ men du kan också ordna fritidsaktiviteter eller vara den vuxne som lyssnar på barn som har det jobbigt i skolan eller hemma.

Fritidspedagogen arbetar framför allt med barn som är 6 - 12 år, men kan också arbeta med de äldre barnen/ungdomarna i grundskola och gymnasieskola. Oftast arbetar du i eller i anslutning till skolans lokaler. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och det är vanligt att fritidspedagogerna arbetar tillsammans med förskollärare och grundskollärare i arbetslag. Det innebär också att fritidspedagogen kan ha egna lektioner i vissa ämnen, till exempel drama, annan skapande verksamhet. Fritidshem och grundskola styrs av samma läroplan.

Som fritidspedagog arbetar du för att stödja barnens utveckling. Du ger barnen möjlighet till olika fritidsaktiviteter, som att snickra, måla, spela teater eller idrotta men också att umgås med kamrater eller att göra läxor. Ibland är du tillgänglig för den som vill ha någon vuxen att prata med. Du åker också på utflykter eller gör studiebesök tillsammans med barnen, ofta tillsammans med grundskollärare. Du stödjer barnen att utveckla sina intressen, att ta egna initiativ och att ta ansvar för sig själva och andra.

Kontakten med föräldrarna är viktig. Om det är något barn som har problem av något slag så samarbetar du till exempel med skolsköterska, kurator eller psykolog på skolan. När det gäller äldre barn kan du ibland samarbeta med fritidsledare och med socialarbetare. Fritidspedagogen måste vara lika intresserad av att jobba med andra vuxna som med barn och ungdomar.

Fritidspedagoger kan vara ledningsansvariga inom skolbarnomsorg eller rektorer vid grundskolor. Då är de ytterst ansvariga för planering, ekonomi och personal. Fritidspedagoger kan dessutom arbeta vid parklekar, fritidshemsklubbar för 10-12-åringar, behandlingshem för ungdomar samt med psykiskt utvecklingsstörda och med pensionärer. Ett fåtal arbetar också i förskolor eller vid barnavdelningen på sjukhus.

Antalet anställda inom privat fritidshemsverksamhet har ökat under de senaste åren.
De allra flesta fritidspedagoger är dock anställda i kommunerna. Arbetet är oftast schemalagt.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss