logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Författare

Arbete
Har du fantasi och känner att du har något att berätta? Har du en mycket stark drivkraft att skriva och intresse för ordens valör och betydelse? Då kan författaryrket vara något för dig.


Författare skriver inte bara skönlitteratur i form av romaner och poesi. Bakom varje teaterpjäs eller dramatisering för film eller radio finns en dramatiker eller manusförfattare.

En annan stor grupp författare skriver fackböcker. Fackboksförfattare kan vara specialiserade inom något område, till exempel läroböcker, reseskildringar eller matlagning. Det finns också författare som i huvudsak skriver för barn och ungdom.

Innan du som författare kan börja skriva har du ofta ett omfattande insamlingsarbete framför dig. Du undersöker ditt tema eller ämnesområde och samlar in material. Ofta har du redan kunskap om det du ska skriva om men du måste i allmänhet ta reda på betydligt mer. Detta gäller så väl skönlitterära författare som fackboksförfattare. Du skaffar information genom att resa, prata med människor, läsa vad andra skrivit och göra observationer av människor och platser.

När du har samlat ihop ditt material måste du sortera det och sedan börja fundera på i vilken ordning materialet ska presenteras; det vill säga göra en disposition. Detta gäller för nästan allt skrivande.

Om du skriver dramatik för teater, eller filmmanus, är också dramaturgin viktig. Dramaturgi handlar bland annat om teknik för att göra en historia spännande och engagerande.

Sedan vidtar själva skrivandet. Det är ofta en lång och mödosam process. I de allra flesta fall måste du skriva om många gånger innan du lyckas få materialet som du vill ha det. Mycket tid går åt till att fundera, att pröva och överväga och att pröva igen.
En del författare skriver för hand och sedan i dator, andra skriver på datorn direkt. Ett annat hjälpmedel många författare har är ett omfattande referensbibliotek. De flesta författare omger sig med synonymordböcker, ordböcker, rimlexikon, uppslagsböcker, faktaböcker i olika ämnen etc.

När författaren är färdig skickar han eller hon sitt manuskript till ett förlag. En lektör bedömer om boken ska ges ut eller inte. Om boken antas får författaren sig i allmänhet tilldelad en förlagsredaktör. Lektören och förlagsredaktören kan vara samma person. Redaktören föreslår ändringar, strykningar och omdisponeringar i samråd med författaren. Inom teatern och filmen har dramaturgen samma roll.

Innan boken trycks går både författaren och korrekturläsare genom texten och rättar eventuella skriv- och språkliga fel och ser till att texten överensstämmer med orginalet.

Många författare arbetar hemma. Andra hyr en arbetslokal. Författare är så kallade fria yrkesutövare och har i allmänhet egen firma och måste precis som andra småföretagare ägna en del arbetstid åt bokföring och annan administration.

En författare kan inte vara säker på att arbetet ger någon ekonomisk ersättning. Det innebär att många författare försörjer sig på annat arbete än själva skrivandet, särskilt i början av yrkeskarriären. Några varierar det ”fria” skrivandet med att recensera böcker, framtr&askriva krönikor i tidningar eller ta skrivuppdrag som närmar sig journalistiken. Andra arbetar som lärare och undervisar i kreativt skrivande.

Om författaren har goda kunskaper i något främmande språk kan översättning vara en inkomstkälla. Du kan läsa mer om Översättare, se under: Liknande yrken.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Samhällsvetenskapsprogrammet
Estetiska programmet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss