logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Grafisk formgivare

Arbete
Som grafisk formgivare svarar du för hur en trycksak, en förpackning eller en hemsida på Internet ser ut. Du ger produkten en form genom att välja bokstäver, symboler, bilder och färger. Målet är ofta att produktens utseende ska avspegla en del av innehållet och dessutom vara lätt att förstå.

Grafiska formgivare är verksamma inom olika fält - många arbetar med traditionell trycksaksinformation: böcker, tidningar, broschyrer, affischer, cd-omslag etc. Ett annat område är förpackningar och etiketter av olika slag, till exempel till livsmedel. Ett tredje område är film och TV; vinjetter och för- och eftertexter är ofta skapade av grafiska formgivare. Ett stort arbetsområde är design av webbsidor. Här kallas den grafiska formgivaren ofta webbdesigner (se även detta yrke).

Grafisk design handlar inte bara om formgivning med hjälp av bokstäver och bilder. Symboler av olika slag, till exempel skyltar som ska förstås även av dem som talar ett annat språk eller ikoner i olika dataprogram, är vanliga arbetsuppgifter. Grafiska formgivare arbetar också med företags grafiska profil. Då ingår ofta logotyp för varumärket, brevhuvuden, varukassar etc. Syftet är att visa upp enhetlig och igenkännbar identitet som går igen i alla sammanhang där företag och produkter presenteras.

Datorn är det viktigaste arbetsredskapet för en grafisk formgivare och verktygen är olika text- och bildbehandlingsprogram. I ett bildbehandlingsprogram kan digitale eller inskannade fotografier och andra bilder beskäras, retuscheras och bearbetas med hjälp av effekter på en mängd olika sätt. Det finns också program där bild och text kan behandlas samtidigt och sättas samman.

Grafiska formgivare som arbetar med film och TV använder digitala redigeringar - samma utrustning som används vid film- och videoredigering. Förutom text och bild finns då för det mesta också ljudet med som komponent.

En viktig del av ditt arbete är dels att beskriva dina idéer och att övertyga kunden om varför de är bra men också att själv lyssna på kunden och förstå hur produkten ska användas.

När en kund, till exempel en myndighet, vill ha en broschyr formgiven tar man ofta kontakt med en grafisk formgivare: Broschyrens textinnehåll skickas över och kunden gör en projektplan som beskriver arbetets omfattning. I en del fall är det kunden som helt och hållet bestämmer format, färger, antal bilder etc. I andra fall är det formgivaren själv som får fatta de flesta av besluten.

Du använder kundens underlag i form av text och eventuellt bilder som utgångspunkt. Du och beställaren kommer överens om formatet och utifrån detta väljer du sidformat och sidomfång. Sedan skapar du ett dokument i din dator och gör en mallsida.


Du väljer typsnitt och grad, det vill säga stil och storlek på bokstäverna och vilken bredd marginalerna ska ha. Därefter monterar du in hela texten och placerar in bilderna på sidorna - där sådana förekommer. Som grafisk formgivare kan du också föreslå vilket papper broschyren ska tryckas på, färg och kvalité samt hålla kontakt med tryckeriet.

Som formgivare bör du känna till hela produktionsprocessen, från skiss till färdigproducerad produkt så att ditt arbete så mycket som möjligt blir anpassat till massproduktion.

Du behöver ha goda kunskaper i upphovsrättslagstiftningen, både som köpare och säljare av form. Kunskaper i ekonomi är värdefulla för att du ska kunna planera ett projekt. Du har också stor användning för kunskaper inom upphandling och försäljning.

Grafiska formgivare kan vara anställda på bokförlag, tidningar, TV-bolag, annonsbyråer, tryckerier eller ha andra typer av uppdrag som frilans. Frilansverksamheten är vanligast bland dem som är unga och nya i yrket och dem som är mycket etablerade och har skaffat sig en stadig kundkrets.

Det är vanligt med ojämn arbetsbelastning. Som frilans kan du under perioder ha flera uppdrag på gång samtidigt som måste vara klara vissa bestämda dagar. Andra perioder kan det vara betydligt lugnare.

En grafisk formgivare kan också kallas grafisk designer.

Vad ska man läsa:

Estetiska programmet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss