logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Hälsopedagog

Arbete
Din uppgift som friskvårdskonsulent är att stimulera människor till att välja en livsstil som håller dem friska och utvecklar deras hälsa. Du erbjuder bland annat utbildning och tillfällen till friskvårdande aktiviteter.


Friskvårdskonsulentens arbete är utåtriktat med mycket kontakt med människor, både enskilt och i grupp. Många friskvårdskonsulenter är anställda vid företag och myndigheter. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika tjänster. På en stor arbetsplats leder du ofta friskvårdsarbetet. Det innebär bland annat att du tar reda på behovet av friskvård samt utformar policy och planer för friskvårdsarbetet. Ibland behöver du vara drivande för att övertyga ledningen och de anställda om dina idéer. Du har ofta ekonomiskt ansvar och gör utvärderingar kring friskvården. Du ser också till att det finns ett utbud av aktiviteter, ofta genom att anlita ledare och lärare.

På mindre arbetsplatser eller där friskvårdsarbetet är uppdelat mellan flera personer kan du som friskvårdskonsulent arbeta mer praktiskt. Det innebär till exempel att leda olika motions- och friluftsaktiviteter som gymnastik, vattengympa eller vandringar. Du kan också ge massage. Du leder även utbildningar kring ämnen som stress, ryggar, kost, rökning eller självförtroende. På större arbetsplatser finns ofta friskvårdsombud, som får regelbunden utbildning i friskvårdsfrågor. Ibland organiserar och genomför du friskvårdsdagar, aktiva semesterveckor, motionskampanjer eller kulturarrangemang. Som friskvårdskonsulent kan du också medverka i att ta fram informations- och utbildningsmaterial. Det är vanligt att Du samarbetar med arbetsplatsens idrotts- och fritidsföreningar.

Det ingår ofta i dina arbetsuppgifter att vägleda såväl ledning som anställda i frågor kring hälsa och livsstil. Du skapar dig en bild av faktorer i arbetssituationen som behöver förändras för att personalen ska uppnå en bättre hälsa och föreslår insatser. När det gäller de anställda har du instrument som "personligt hälsoprogram" och "hälsoprofil" med vilkas hjälp du kartlägger en persons livsstil. Du genomför även ett samtal med den anställde. Samtalet kompletteras ofta med mätning av vikt, blodtryck och kondition. När du bildat dig en god bild av personens hälsa och livsstil diskuterar du och den anställda behovet av livsstilsförändringar och ger praktiska råd och tips kring till exempel kost, rökning, motion och stresshantering.

Som friskvårdskonsulent föredrar du friskvårdsfrågor för företagets ledning och samarbetar med personal på personalavdelningen, dit du själv ofta hör. Vid större företag är du ibland anställd vid företagshälsovården. Läkare, dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och skyddsingenjörer är andra grupper du har kontakt med. Friskvårdskonsulenter kan också arbeta som konsulter, antingen i egen verksamhet eller som anställda vid exempelvis privata friskvårdsföretag. Du kan exempelvis kallas friskvårdare, friskvårdspedagog, hälsopedagog eller hälsoinformatör beroende bland annat på arbetets inriktning och hos vilken arbetsgivare Du är anställd.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Vård och omsorgsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss