logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Informatör

Informationsassistent, Informationschef, Informationssekreterare, Språkkonsult, Teknikinformatör, Teknisk redaktör, Webbredaktör

Informatörer finns på många olika slags företag, myndigheter och organisationer, både på små och stora arbetsplatser. Informatören har ofta en nyckelroll i organisationens ledning och strategi.

Dina verktyg som informatör är många. Du kan till exempel producera olika former av trycksaker, föra ut muntlig information, ta fram personaltidningar och nyhetsbrev, utställningar och mycket mer. Internet och intranät är också vanliga informationskanaler. Då är titeln ofta webbredaktör. Som webbredaktör har du ansvar för en informationen som publiceras på en webbplats, utvecklar webbplatsen och fyller den med innehåll.

En del informatörer har stora inslag av kreativt och skapande arbete i sitt jobb, och måste ha sinne för utformning av text och bild. Andra köper in tjänster eller samarbetar med olika specialister, till exempel PR-konsulter eller reklambyråer. Här krävs ofta kunskaper i ekonomi och en förmåga att samarbeta med andra.

Informatörer är vanligtvis anställda på en informationsavdelning. Ofta är det då flera informatörer som samarbetar, antingen som ansvarig för ett område eller specialiserade till exempel på kontakter med massmedier. En informatör kan också jobba ensam med all information, från analys och planering till färdig produkt.

Informatören jobbar med all information som rör organisationen, både internt inom företaget och med extern information till kunder och andra.

Den interna informationen inom en organisation är ett viktigt ansvarsområde. I detta arbete är till exempel interna nyhetsbrev, intranät och personaltidningar vanliga kanaler. Som informatör kan du även arbeta med omvärldsbevakning, hur din organisation eller myndighet framställs i media.


Som informatör kan du också jobba utåtriktat och har då kontakter med massmedier, kunder, kommuninnevånare och andra som organisationen vill nå. Du är ofta ansiktet utåt, både mot medier och andra. Det krävs därför att du är bra på att arbeta i stressade situationer, är utåtriktad och har lätt för att komma överens med människor.

Eftersom informatörer skriver mycket i jobbet, är det viktigt att du tycker att det är kul att skriva och är bra på det, att kunna uttrycka sig muntligt är också viktigt.

Som informatör har du möjlighet att efter några år i jobbet söka jobb som informationschef. Då har du det övergripande ansvaret för informationsverksamheten i en organisation, då kan du i vissa fall också ingå i ledningsgruppen. För detta krävs såväl kompetens som erfarenhet.

Som informatör kan du också kallas informationssekreterare eller informationsassistent.

Språkkonsulter skriver och redigerar olika slags texter för att göra innehållet och budskapet tydligt och lättläst. Språkkonsulter arbetar ofta tillsammans med specialister av olika slag för att skriva texter som måste kunna förstås av stora läsargrupper. Språkkonsulter kan vara anställda vid myndigheter, organisationer och företag, eller vara egna företagare.

Teknisk redaktör eller teknikinformatör skriver instruktioner för industriprodukter; från hushållsmaskiner till industriell utrustning men också förom produkten men kan också marknadsföra den. Publiceringen sker i form av trycksaker eller elektroniskt som bruksanvisningar, servicemanualer, reparationshandböcker, installationsanvisningar etc.

Tekniska redaktörer kan också fungera som projektledare, ta fram strategier och planera företagsinformation och analysera vilka medier som lämpar sig bäst för olika produkter.

Teknisk redaktör kan arbeta inom industri-, handels- och konsultföretag.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss