logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Ingenjör

Arbete
Vill du arbeta med drift och underhåll av anläggningar exempelvis inom energibranschen eller processindustrin? Det kan du göra som driftingenjör. Ansvar och arbetsuppgifter varierar beroende på var du arbetar.

Som driftingenjör arbetar du på anläggningar som producerar el, annan energi, värme eller kyla. Du kan också arbeta inom stora fastigheter som exempelvis sjukhus, inom processindustrin samt vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar.

Du har huvudansvaret för en eller flera anläggningar och ansvarar för driften och underhållet av maskinerna. Du kan också delta i utveckling och införande av ny teknik. För det mesta arbetar du på ditt kontor men du övervakar också anläggningen från kontrollrummet.

Arbetsledning, personalansvar, planering och inköp av utrustning och bränsle är arbetsuppgifter som också brukar falla på driftingenjören.

Du samarbetar främst med driftmaskinister vilka övervakar driften, sköter underhåll och utför enklare reparationer samt med drifttekniker vilka kan ansvara för delar av eller för hela anläggningar.(Se vidare Driftmaskinist.)

Gränsen mellan driftingenjörens och driftteknikerns arbetsuppgifter är flytande och varierar mellan olika arbetsplatser. Vid större anläggningar har driftteknikern en mellanställning mellan driftingenjören och driftmaskinisten. Vid mindre anläggningar finns ofta enbart drifttekniker och driftmaskinister.

Yrket gränsar till Ingenjörer inom installationsbranscherna som ju arbetar mot samma media för el-, energi-, värme-, kyl- och ventilationsförsörjning.

Driftingenjören arbetar oftast dagtid men jour- eller beredskapstjänst är vanligt.

Körkort är en merit.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss