logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Kriminalvårdare

Arbete
Är du bra på att aktivera och motivera andra människor? Är du en stabil person som tycker om att jobba i grupp? Kan du behålla ditt lugn även i besvärliga situationer? Då kanske du är intresserad av att bli kriminalvårdare.


Som kriminalvårdare arbetar du på kriminalvårdens anstalter och häkten och svarar för tillsyn och vård av de intagna. Du har också ansvar för att de intagna inte lämnar anstalten utan tillstånd och att ingen använder narkotika eller andra droger. Därför ingår det i arbetet att göra närvarokontroller, visitera de intagna och undersöka lokalerna för att övervaka säkerheten.

Under den dagliga kontakten med de intagna övervakas ordning och säkerhet. Du försöker också genom samtal och rådgivning påverka de intagna och till exempel försöka motivera en missbrukare att söka behandling eller att ändra livsmönster. Att aktivera de intagna är en viktig uppgift. Du ordnar olika fritidsaktiviteter både inom och utanför anstalten. Många intagna behöver också hjälp att träna vardagsrutiner. Det kan vara att passa tider eller att sköta ett arbete. Du ska även se till att de intagna får mat, kläder och den läkarvård de behöver.

En förutsättning för att trivas med att arbeta inom kriminalvården är att man är intresserad av människor. Det är också viktigt att vara psykiskt stabil eftersom det händer att en intagen utövar psykisk press på en vårdare. Som kriminalvårdare är man både representant för samhället och har samtidigt en nära kontakt med de intagna. Det krävs att man kan hålla en bra balans mellan de två yrkesrollerna.

Kriminalvården måste fungera dygnet runt. Kriminalvårdare kan arbeta antingen dag-, kvälls- eller nattetid. Man arbetar också under helger. Ibland har man transporttjänst, vilket betyder att vårdaren följer med intagna till andra anstalter, domstol, sjukhus och liknande.

På de flesta anstalter har varje intagen en egen kontaktman. Som kriminalvårdare är du i regel kontaktman för högst tre av de intagna. Det innebär att planera studier eller behandling för de intagna man är ansvarig för. Att hjälpa till med de dagliga kontakter med övervakare, myndigheter och anhöriga ingår i arbetet. Du beviljar även kortare permissioner.

Som kriminalvårdare kan du även arbeta med behandlingsprogram. Då kallas du programledare.

Du kan även vara inriktad mot säkerhetsarbete och ingå i kriminalvårdens insatsgrupper.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss