logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Kurator

Arbete
Vill du hjälpa människor att finna lösningar på problem av olika slag? Då kanske kurator är yrket för dig. Kuratorns uppgift är att vara vägledare och stöd för människor i livets olika situationer.

Som kurator kan du ha många skiftande arbetsuppgifter. En stor del av arbetstiden möter du människor i behov av råd, stöd och hjälp. Du träffar dem antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker du fånga in problemet, och tillsammans med klienten försöker du komma fram till den bästa lösningen. En viktig del av ditt arbete är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd.

Skolan och sjukvården är några av de vanligaste områdena där kuratorer tjänstgör.

I skolan arbetar du med att stödja och samtala med elever som har det svårt med skolarbetet eller med den psykosociala miljön i skolan. En viktig uppgift är att förebygga mobbning. Du ger råd och hjälp för att förbättra skolmiljön. I arbetet ingår mycket samarbete med föräldrar, lärare, skolsköterska, elevvårdsteam och ibland även syokonsulenten.

Som sjukhuskurator ger du ekonomisk och social rådgivning till patienter. Du ger krisbearbetning och stödsamtal till patienter och till deras anhöriga. Du gör utredningar kring patienters situation. Det kan gälla rehabilitering men också framtida boende och behov av assistens från kommunen när patienten skrivs ut. I arbetet har du mycket kontakt med anhöriga till patienterna, vårdpersonal på sjukhuset och socialtjänsten i kommunen.

Inom primärvården, till exempel vårdcentralen, arbetar du med patienterna och deras anhöriga. Om du arbetar som kurator på en barn och ungdoms-psykiatrisk mottagning, BUP, har du nära kontakter även med föräldrarna. I arbetet samverkar du ofta med andra myndigheter, till exempel försäkringskassa och kommunens socialsekreterare. Du kan även arbeta förebyggande för att försöka minska psykisk och fysisk ohälsa bland ungdomar. Ofta ingår du i ett arbetslag tillsammans med läkare, psykologer eller annan vårdpersonal.

Kuratorer kan även tjänstgöra inom kriminalvården

Arbetet är krävande, då du kommer i nära kontakt med människor som ibland har en svår social situation. Du måste ha ett stort intresse för människor och en god förmåga att lyssna. Samtidigt är det ett arbete som ger mycket tillbaka.

I ditt arbete råder sekretess, du får inte föra vidare det du får veta under dina samtal.

Arbetstiderna för kuratorer är oftast kontorstid.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss