logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Lantbrukare

Lantbrukaren äger eller arrenderar en gård, med eller utan djur. Många lantbrukare bor på gården de brukar. Gården kan vara specialicerad på att producera spannmål, oljeväxter eller andra grödor. Gårdar med djur är inriktade på produktion av kött, mjölk eller ägg. Då är det även vanligt att gården odlar betesmark för de egna djuren. Vissa gårdar är inriktade mot skogsbruk.

På mindre gårdar sköter lantbrukaren de flesta sysslorna själv, ofta tillsammans med familjemedlemmarna. På större gårdar har lantbrukaren anställda lantarbetare, till exempel djurskötare eller maskinförare. Ibland finns även arbetsledare, till exempel driftledare och förmän. Gårdarna blir allt större och lantbrukaren får då också fungera som arbetsledare för anställd personal.

Mycket av arbetet utförs med hjälp av maskiner. Datorerna har fått stor betydelse inom lantbruket. Planering, ekonomi och beräkning av hur mycket foder djuren ska ha är några exempel på vad datorerna används till. Ny teknik har även gjort att arbetsmiljön förbättrats, mjölkrobotar och automatisk utgödsling har bidragit till att arbetsskadorna minskat.

På ett lantbruksföretag med djur består arbetet av att utfordra djuren och att gödsla ut och hålla rent kring dem. Att hålla uppsikt över djurens hälsa är en viktig uppgift. Avel, utfordring och annan skötsel planeras noga för att ge bästa ekonomiska resultat. På gårdar med mjölkkor sker mjölkningen 2-3 gånger per dag. Hur arbetet går till beror på vilken teknik som finns på gården. Det blir allt vanligare att större gårdar installerar mjölkningsrobotar. På sådana gårdar väljer korna själva när de ska bli mjölkade, vilket gör att arbetsuppgifterna inom övervakning och kontroll ökar. En viktig uppgift är att ha uppsikt över kornas brunst, så att de kan bli inseminerade eller betäckta vid rätt tillfälle.
Gårdar med svinuppfödning är ofta inriktade på att föda upp grisar, som sedan säljs vidare till andra gårdar eller går direkt till slakt sedan de nått en viss vikt.

Ett lantbruk med växtodling har rutinerna fördelade över året. Våren börjar med jordbearbetning, sådd och gödsling. Sedan kommer bekämpning av ogräs, svamp och insekter, innan det är dags för skörd på sensommaren eller tidiga hösten.
I växtodlingen måste du inrätta ditt arbete efter vädret. Det kan till exempel betyda långa arbetsdagar när det goda skördevädret infinner sig.

Lantbrukaren en stor frihet att lägga upp sitt arbete själv. Som lantbrukare arbetar du mestadels utomhus, och i alla slags väder. Har gården skogsbruk görs det arbetet ofta på vintern.

Lantbrukaren använder många olika maskiner i sin verksamhet. Du behöver kunna köra traktor. Reparation och underhåll av maskiner och byggnader sköter du ofta själv. Staket, diken och vägar behöver underhållas. Du får hela tiden vara beredd på att lösa praktiska problem, ofta med kort varsel.

Ett viktigt inslag i arbetet är ekonomisk redovisning av inköp och försäljning samt annan administration. Det är viktigt att vara insatt i vilka regler som gäller för att få jordbruksstöd. Du måste också känna till de bestämmelser som finns kring miljö och djurhållning.

Driftledaren leder arbetet inom lantbruket i samråd med ägaren eller med annan anställd personal. Se yrket Driftledare för mer information.

Vad ska man läsa:

Naturbruksprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss