logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Ljussättare/ljustekn.

Belysningsmästare, Ljusdesigner, Ljussättare, Ljustekniker, Teatertekniker


Arbete
Det finns ett antal olika yrkesgrupper som arbetar med ljus i bland annat teater-, TV- och musiksammanhang. Ljussättare, ljustekniker och belysningsmästare är några av dessa. Arbetsuppgifter, arbetsplatser och anställningsvillkor kan ibland likna varandra, men det är ändå olika yrken.

Alla ovan nämnda yrkesgrupper kan ha teatern som arbetsplats. Belysningsmästaren är oftast fast anställd och är huvudansvarig för ljustekniken på teatern. Belysningsmästaren är arbetsledare för ljusteknikerna men deltar även i deras arbetsuppgifter.

Ljussättaren arbetar med de konstnärliga aspekterna kring ljuset på en teater. En ljussättare kan även kallas ljusdesigner. En ljussättares ljussättning fyller olika funktioner beroende på för vilken uppsättning den är skapad. I vissa uppsättningar är det viktigt att den inte skiljer sig från uppsättningens övriga uttrycksmedel, medan den i andra sammanhang, till exempel dans, blir ett mycket starkt visuellt uttrycksmedel som till och med kan få ersätta scenografin i en uppsättning.

Ljussättaren har ett nära samarbete med regissör och scenograf. Efter att ha följt repetitionsarbetet beslutar ljussättaren var alla strålkastare ska vara placerade för att bäst fungera i pjäsen. Vid själva ljussättningarbetet bestäms slutgiltigt vilka lampor som ska lysa, i vilken riktning, med vilken styrka och med vilka färger. Detta för att väcka rätt känslor hos publiken.

De överenskomna ljusmomenten programmeras slutligen in i ljusbordet, som oftast är datoriserat. Vissa ljuseffekter måste alltid skötas manuellt. Det kan till exempel gälla följespottar och effekter som måste anpassas beroende på hur lång tid skådespelaren tar på sig.

Ljussättaren är ofta frilansarbetande och arbetar med förberedande uppgifter. Det är ljussättaren som är huvudansvarig för ljuset och ger instruktioner till belysningsmästaren. Under föreställningarna är det normalt belysningsmästaren som ”kör” den inprogrammerade ljussättningen och ser till att ljuset sköts efter ljussättarens intentioner.I vissa fall finns ingen anställd belysningsmästare utan det blir då istället ljusteknikern som sköter denna uppgift.

Ljustekniker vid en teater har till uppgift att assistera belysningsmästare och ljussättare. Arbetsuppgifterna inkluderar uppsättning, riggning, av strålkastare och annan ljusutrustning. Ljustekniker kan antingen vara anställda eller frilansande.

Vid TV-produktioner är det ljussättaren som har huvudansvaret för ljustekniken och har till sin hjälp ljustekniker och elektriker. För TV-ljussättaren gäller det att känna till de speciella förutsättningar under vilka en TV-produktion blir till. Viktiga aspekter att tänka på är färg och ljusstyrka. En person i TV-rutan får varken se för blek eller för "solbränd" ut.

TV-ljussättaren samarbetar med ett tiotal olika yrkeskategorier, alla lika viktiga för slutresultatet: bildproducenten, regissören, scenografen, bildingenjören, med flera.

Det finns också ljussättare som är specialiserade på att ljussätta rockkonserter och liknande evenemang. I det här sammanhanget är det oftast meningen att ljuset verkligen ska synas. Strålkastarna samverkar med musiken och artisterna på scenen och skapar en multimedial helhet. Ljusbordet på en rockkonsert är inte lika datoriserat som på teatern, utan sköts mer manuellt.

Det är vanligt att ljussättaren arbetar med turnérande uppsättningar och konserter. Detta medför speciella förutsättningar eftersom ljussättningen måste anpassas till olika lokaler och förhållanden. Ljussättaren följer ofta med som en ambulerande belysningsmästare och agerar arbetsledare för riggning, det vill säga uppsättning, nedmontering och transport av strålkastare, tross och annan ljusutrustning. Till sin hjälp har ljussättaren produktionens medföljande tekniker, men också lokala tekniker, vilket ställer stora krav på ljussättarens flexibilitet, arbetslednings- och samarbetsförmåga.

Ljussättarens, belysningsmästarens och ljusteknikerns kunskaper efterfrågas även utanför scen och TV-studio. Ljusdesigners arbetar med att hjälpa arkitekter och inredningsarkitekter att ljussätta olika miljöer.

Vad ska man läsa:

El - och energiprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss