logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Logoped

Arbete
Logopeder arbetar med människor i alla åldrar som har svårigheter med röst, tal och språk.


Du utreder, ställer diagnos och behandlar olika typer av kommunikationsproblem. För att bedöma patienternas störningar använder du olika logopediska test i kombination med att du observerar och intervjuar patienten om besvären och om bakgrunden till dem.

Patienterna kan vara både barn och vuxna, och du anpassar behandlingen till varje patients speciella förutsättningar. Behandlingen syftar till att så långt som möjligt övervinna kommunikationsstörningarna. Barn med försenad språklig utveckling övar du till exempel i uttal, att förstå språket och att bilda olika språkliga begrepp. Behandlingen innehåller många olika aktiviteter och övningar, ofta med hjälp av spel och bilder. Människor med felaktig röstteknik tränar du i att slappna av och använda rösten rätt. Patienter med talstörningar behandlar du genom att träna andning, röst och artikulation.

Andra patientgrupper som du behandlar är personer som stammar, personer som har svårigheter att svälja och personer med läs- och skrivsvårigheter. En stor patientgrupp är personer som efter en stroke (hjärnblödning) får svårt att förstå tal eller svårt att prata själva.

Ofta sker träningen steg för steg och under lång tid. Om inte träning hjälper gäller det att hitta på andra sätt för patienten att meddela sig med omvärlden. Det kan till exempel vara att använda olika datorbaserade hjälpmedel eller andra tekniska hjälpmedel.

Det är vanligt att patienterna behöver träna själva mellan besöken hos logopeden. Du informerar och handleder anhöriga, förskolepersonal och sjukvårdspersonal så att de kan stödja patienterna i deras träning.

Du kan specialisera dig på att arbeta med personer som har speciella problem, till exempel afasi, eller med en speciell åldersgrupp, till exempel barn.

Som logoped arbetar du också med förebyggande verksamhet, något som blir allt vanligare. Det gör du genom att ge information till andra yrkesgrupper, anhöriga eller en bredare allmänhet.

Ditt arbete bygger på kunskaper i språkvetenskap, fonetik och psykologi. Du måste också ha kunskaper om hur olika sjukdomar kan påverka människors fysiska och psykiska förmåga.

Du samarbetar med andra yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Om du arbetar med barn och ungdomar är lärare och förskollärare också viktiga samarbetspartners

Många logopeder arbetar på de större sjukhusens avdelningar för röst och talvård och på logopedmottagningar vid öron-, näsa- och halskliniker. Alltfler är knutna till förskolor och skolor och en stor del finns inom habiliteringsenheter för rörelsehindrade och utvecklingsstörda personer. Logopeder finns också på vårdcentraler och inom äldre- och handikappomsorgen eller har privat verksamhet.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss