logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Läkare

Arbete
Någon har sagt att en läkares uppgift är att "stundom bota, ofta lindra och alltid trösta". Det betyder att läkaren måste kunna kombinera sina kunskaper med mänsklig förståelse. Du som söker dig till läkaryrket får ett omväxlande och stimulerande yrke, men även ett som ställer stora krav.


Anställningsformerna och arbetsplatserna för läkare varierar. Du kan arbeta på sjukhus, på vårdcentraler eller på privata mottagningar. Du kan ägna dig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus eller arbeta på läkemedelsföretag. Du kan arbeta tillsammans med försäkringskassor eller med personal ute på företag. Variationerna är stora.

Arbetsuppgifterna varierar också och du kan dessutom ha olika befattningar. Det gör att arbetet ser olika ut beroende på hur länge du varit läkare och på din karriär.

Efter läkarexamen arbetar du först som underläkare. Det innebär att Du först arbetar som AT-läkare, läkare i allmäntjänstgöring, och sedan arbetar på en specialistutbildningstjänst för att bli specialist. Du kan vara specialiserad inom många olika områden. Du kan till exempel vara opererande specialist (bland annat kirurg, ortoped, gynekolog, anestesiläkare), invärtesmedicinsk specialist (till exempel internmedicinare, geriatriker), barnläkare, allmänmedicinsk specialist, röntgenläkare, psykiater, neurolog, infektionsläkare eller onkolog. Röntgenläkare arbetar främst på radiologiska kliniker och röntgenkliniker. De leder och utför olika radiologiska undersökningar, tolkar informationen och ställer diagnos på patienterna. Kliniska laboratoriespecialister leder analyser och bestämmer sjukdomars natur och orsaker med hjälp av prover och vävnadsmaterial och utvecklar analysmetoder. De är ofta konsulter till andra läkare. Som specialist blir du sedan ofta överläkare och till sist kanske chef för en klinik.
En del specialistläkare arbetar också som privatpraktiserande.

Du kan också arbeta utanför sjukhuset som till exempel distriktsläkare, företagsläkare, skolläkare eller socialmedicinsk specialist. Företagsläkare arbetar främst med förebyggande hälsovård. De gör arbetsmedicinska utredningar och bedömningar av arbetsplatser och av enskilda patienter och medverkar vid rehabilitering och utbildningsverksamhet. Socialmedicinare är specialister på samhällsinriktad förebyggande verksamhet. De planerar, administrerar och utvärderar hälso- och sjukvårdsverksamhet och studerar sambandet mellan sociala och medicinska faktorer för sjukdomar och skador.

Som läkare träffar du patienter med olika besvär. Du undersöker dem och ser till att de får rätt behandling. I läkarens jobb ingår också ofta att informera patienten och de anhöriga om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner. Gemensamt för de flesta läkare är att de har många patientkontakter. Det gäller att du verkligen gillar att ha med människor att göra.

Läkare arbetar ofta i arbetslag. En kirurg till exempel arbetar på operationsavdelningen tillsammans med andra läkare, operationssköterska, anestesisjuksköterska och undersköterskor. Ett annat exempel är psykiatern, som arbetar tillsammans med bland annat psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Samarbetsförmåga är ett måste för en läkare.
I läkararbetet ingår också administration. Exakt vilka de administrativa uppgifterna är varierar. Du skriver till exempel journal, det vill säga skriver upp vad du kommit fram till om varje patient. Du ska också skriva remisser, om du måste skicka patienten vidare i vården, samt sjukintyg och recept på medicin. Som läkare är du ofta också chef och har personalansvar.

Som läkare måste du vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetet kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande, men också mycket givande.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss