logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Lärare

Arbete
Lockar dig tanken på att ha ett arbete där du kombinerar dina egna ämnesintressen med att jobba med barn och ungdomar? Vill du dessutom ha ett omväxlande och självständigt yrke och tycker om att arbeta med barn och ungdomar kan grundskollärare vara något för dig.

Som grundskollärare arbetar du i grundskolan med den ämnesinriktning och de åldersgrupper du valt i din utbildning. I de lägre årskurserna kan du undervisa i nästan alla ämnen för samma grupp elever. Oftast arbetar du i ett arbetslag med en grupp lärare som tillsammans ansvarar för ett antal elever. I arbetslaget ingår ofta också förskollärare och fritidspedagoger. Eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupperingar under dagen. I de högre årskurserna undervisar du ofta i färre ämnen.

Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling. Sedan är det upp till läraren/lärarlaget att tillsammans med eleverna stå för innehållet i undervisningen. I arbetslaget kan man diskutera ämnesintegrering och projektstudier men också extra stöd till elever som behöver det.

I gruppen fungerar du som handledare och hjälper eleverna att själva söka kunskap. Du undervisar, svarar på frågor och ger eleverna tips och stöd.

En viktig uppgift för dig som lärare är stödja eleverna i deras personliga utveckling och fostra dem så att de kan fungera i samhället. Du ska kunna väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. Det är viktigt att du har förmågan att lyssna och vara flexibel.

I lärarens arbetsuppgifter ingår också att tillsammans med andra vuxna i skolan och med barnen skapa en trivsam miljö, till exempel på skolgården och i matsalen. Det är naturligt att barn och ungdomar pratar, skrattar och skriker och det gör att din arbetsmiljö stundtals kan vara bullrig och högljudd.

Du kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som till exempel mentor eller studiehandledare. Då har du ansvar för att följa och stödja de elevernas studieutveckling och du har utvecklingssamtal varje termin med eleven och föräldrarna. Du ordnar eller deltar i föräldramöten och du har också individuella kontakter med föräldrarna runt varje elev.

Som lärare är du i skolan större del av dagen. I din arbetstid ingår förutom undervisning också tid för gemensamt planerings- och utvärderingsarbete i arbetslaget, föräldramöten, kompetensutveckling med mera. Du har också lektioner att förbereda och skrivningar att rätta som du antingen gör på skolan eller hemma. Lärare har ferier, det vill säga är lediga under skolloven.

Arbetet i arbetslag ställer krav på att du kan och tycker om att samarbeta. Som lärare samverkar du också med övrig personal på skolan och med föräldrar. Rektorn är chef för skolan och är den som har det övergripande ansvaret och som leder skolans arbete.

De flesta grundskollärare arbetar på en kommunal skola. Du kan också arbeta i en fristående skola. Friskolorna har ofta en speciell profil, till exempel en språklig eller religiös profil. Du har också möjlighet att arbeta utomlands i svenska skolor eller med annan undervisning av svenska barn i utlandet.

Vissa grundskolor har en speciell pedagogisk inriktning. Exempel på speciella inriktningar är Montessori, Waldorf och Reggio Emilia.

Medml;rarstuderande också ska kunna välja en utbildning med särskild inriktning och/eller specialisering inom det specialpedagogiska utbildningsområdet som gör att de kan undervisa i särskolan och specialskolan. Lärare i specialskolan för hörselskadade och döva arbetar med elever som har teckenspråk som modersmål. Du undervisar på teckenspråk och med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel dator.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss