logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Löneadministratör

Administratör, Bokföringskontorist/bokföringsassistent, Kanslist, Kontorist, Löneadministratör, Lönekontorist/löneassistent, Projektadministratör, Projektkoordinator, Registrator, Sekreterare, Skoladministratör, Skolassistent, Traffic

Arbete
Är du noggrann och inriktad på att samarbeta och ge service? Tycker du om att skriva, göra beräkningar och hålla ordning på papper och dokument? Då kan arbetet som administratör vara något för dig.

När du arbetar med administrativa arbetsuppgifter kan du förutom administratör även kallas sekreterare, kontorist, assistent, projektkoordinator och kanslist.
Att du är administratör betyder att du assisterar, biträder eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt kan du även ha ansvar för egna arbetsuppgifter och projekt.

Arbetsuppgifterna kan variera från att självständigt författa brev, sammanställa material från konferenser och uppdatera företagets hemsida till kopiering, sortering och posthantering. På ett litet företag kan du som administratör vara allt i allo, medan du på ett större företag kan vara specialiserad på ett fåtal uppgifter. Arbetsuppgifterna varierar mycket från arbetsplats till arbetsplats. Din utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet är också avgörande för vilka uppgifter du kan arbeta med.

Att sköta företagets korrespondens per brev, fax och mail liksom att skriva rapporter, protokoll och andra dokument är vanliga arbetsuppgifter. Administratören skapar allt oftare egna texter än skriver efter andras diktamen eller manus. Kanske redigerar de också andras texter, så att de blir korrekta och snygga. Att sammanställa rapporter och utföra utredningar är också arbetsuppgifter som kan förekomma. De förväntas kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, både på svenska, engelska och ibland ytterligare främmande språk och ha goda kunskaper i olika dataprogram för textbehandling.

Kontakter med allmänheten, företag, kunder, leverantörer, myndigheter och många andra är ofta en del av administratörens arbete. Ibland kanske du är företagets ansikte utåt. Kundservice, kundbokning, inköp, försäljning och hantering av fakturor och order kan ingå i arbetsuppgifterna.

Ofta ingår också löneadministration och bokföring i arbetsuppgifterna. Det kan vara du som räknar ut personalens löner och ser till att de blir utbetalda. Är du specialiserad på dessa arbetsuppgifter kallas du löneadministratör respektive bokföringsassistent. Om ekonomiassistent och redovisningsassistent kan du läsa i beskrivningen Ekonomyrken.

Du kan ta fram och sammanställa statistik över exempelvis företagets försäljning och uppdatera olika register, till exempel över kunder eller leverantörer.

Ibland är administratören den som har de bästa kunskaperna i användningen av olika dataprogram och kan då ha till uppgift att instruera övriga medarbetare. En annan uppgift kan vara att ha hand om kontorets utrustning och inredning.

Du kan även arbeta i telefonväxeln och sköta kopiering, sortering, posthantering och bankärenden.

Som kvalificerad assistent ordnar du sammanträden och konferenser samt tar emot besökande. Du beställer även resor och hotellrum. Du tar också fram information ur databaser, tar fram underlag och presentationsmaterial till sammanträden. Ibland kan du ta över en del arbetsuppgifter från din chef. Ekonomi- och budgetarbete ingår allt oftare i arbetsuppgifterna. När du huvudsakligen arbetar för chefen kan du ibland ha titeln chefssekreterare eller projektadministratör.

En registrator diarieför inkommande och utgående handlingar. Den sysslan kan vara huvuduppgiften i ett företag medan den på en annan arbetsplats upptar en mindre del av arbetsdagen .

Är du skoladministratör arbetar du på en skolexpedition, nära rektor. Vanliga arbetsuppgifter är elevregistrering, personal- och lönerapportering. Du diarieför skrivelser som kommer till skolan, tar hand om fakturor och arkiverar handlingar. Att skriva ut elevomdömen, sammanställa skolkataloger, beställa läromedel och distribuera informationsmaterial ingår ofta i skoladministratörens arbete. Du har många kontakter med elever, föräldrar och lärare. Arbetet är mycket självständigt och ansvarsfullt. Ibland kan skoladministratören ha ansvar för att skaffa vikarier och även delta i arbetet med skolans budget.

Traffic kallas den som har administrativa uppgifter på en reklambyrå eller inom ett mediaföretag. Att se till att deltagare i projekt och kampanjer håller sina tider, att färdigställa och distribuera material, göra beställningar och hålla kontakter med leverantörer och kunder är några andra vanliga uppgifter. Arbetsuppgifterna kan variera och bestå av sådana administrativa uppgifter som beskrivs ovan.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss