logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Meteorolog

Arbete
Är du intresserad av ett arbete där du får använda dig av den senaste datatekniken? Kan du tänka dig att jobba med väder och vind? Då kanske meteorologyrket skulle passa dig.


Som meteorolog jobbar du med att beräkna och förutsäga väder och klimat. Dina viktigaste uppgifter är att göra prognoser samt att genomföra undersökningar av väder och klimat över längre tid.

På SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) arbetar meteorologer med att göra prognoser på både kortare och längre tid. I detta arbete används radar- och satellitteknik. På SMHI bearbetas informationen från satelliterna så att man direkt på datorns bildskärm kan se vilka väderförhållanden som råder.

Med datorns hjälp räknar meteorologen sedan ut hur temperatur, vind, moln och fuktighet kommer att förändras och översätter dessa uppgifter till en väderprognos. Väderprognoserna är ett måste för sjö- och luftfart, vägmyndigheter, lantbruk, skogsbruk och byggföretag vilka köper väderprognoserna från SMHI. De senaste åren har energibolagen visat ett ökat intresse för hur väder påverkar energiförbrukningen och därmed energipriset. Via massmedierna rapporterar meteorologerna också vädret till allmänheten.

Marinmeteorologer är specialiserade på att göra prognoser för vindar, strömmar, vattenstånd, isbildning och risk för nedisning till havs.

Många meteorologer arbetar också med miljövård och i konsultverksamhet. Du kan till exempel som meteorolog undersöka och beskriva hur luftföroreningar sprids genom atmosfären, omvandlas och sedan faller ner på jorden med regn eller snö. På uppdrag av företag och myndigheter utför meteorologer dimensioneringsberäkningar för byggverksamhet (broar och byggnader) och för vindkraftsverksamhet.

Du kan också forska och undervisa på universitetens meteorologiska institutioner. Då kan du till exempel forska om hur man utvecklar väderprognoserna eller fördjupa dig i andra frågor som gäller klimat och miljö.

En grupp av meteorologer är försvarsmeteorologerna. Deras största uppgift är att ta fram väderprognoser för flygförband och annan verksamhet inom försvaret som påverkas av väder.De senaste årens utveckling av sensorer och annan teknik har ökat behovet av prognoser på hur väderfaktorn påverkar militär verksamhet. Efter utbildningen, som bekostas av försvaret, placeras försvarsmeteorologen oftast vid vid ett flygförband. Som försvarsmeteorolog har du flygtjänst som väderspanare på SK60 ( skolflygplan 60) vilket används i flygförarutbildningen samt för väderspaning.

Som försvarsmeteorolog förekommer på vissa arbetsplatser skiftarbete och tjänstgöring under nätter och helger. Försvarsmeteorologer arbetar förutom på flygförband även vid försvarets vädercentral samt vid staber och förband inom armén och marinen.

I Sverige finns cirka 250 meteorologer varav cirka 75 är försvarsmeteorologer. Vid universiteten i Stockholm och Uppsala finns cirka 25 lärare och forskare i meteorologi. I övrigt arbetar de flesta meteorologer för SMHI.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss