logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Nutritionist

Näringsforskare, Näringsfysiolog


Arbete
Sambandet mellan kost och hälsa är utgångspunkten för nutritionistens arbete. Som nutritionist kan du exempelvis forska om vad som händer i kroppen när vi äter. Du kan också utbilda och sprida information om matens betydelse för hälsan.

Näringslära, nutrition, är läran om hur vi äter, vad vi äter och hur det påverkar kroppen. Nutritionister kan vara inriktade på många olika områden och ha olika arbetsuppgifter beroende på uppdragsgivare. Näringslära är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar biokemi, humanfysiologi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och folkhälsoarbete.

Den vanligaste uppgiften för en nutritionist är att arbeta med forskning. Du kan till exempel undersöka människans näringsbehov, hur matsmältningen fungerar eller sambandet mellan maten och sjukdomars uppkomst och utveckling. Du kombinerar undersökningar i laboratoriet med att göra intervjuer. Ofta undervisar du studenter om de resultat du uppnått i din forskning. Ungefär en femtedel av alla utbildade nutritionister i Sverige har genomgått forskarutbildningen och avlagt doktorsexamen. Som forskare inom näringslära kan du även kallas näringsfysiolog eller näringsforskare.

En annan arbetsuppgift kan vara att utbilda allmänhet, vårdpersonal och personal inom skola, storhushåll eller butiker i näringsfrågor. Du kan undervisa studenter, arbeta med informationsmaterial om näringslära och planera och genomföra olika hälsoprojekt. Du kan vara anställd av en butikskedja och arbeta med rådgivning om vilka livsmedel som är lämpliga för allergiker.

En viktig uppgift för nutritionister är att arbeta med utredningar och bevaka lagar och bestämmelser som rör livsmedel. Sedan Sverige gick med i EU har importen av livsmedel ökat. Då behövs kunskap kring internationella regler när det gäller livsmedelsproduktion och olika tillsatser.

Inom industrin kan nutritionister vara med och utveckla nya produkter, både livsmedel och läkemedel, eller vara kvalitetsansvarig. Här använder du dig av dina kunskaper både när det gäller kroppens näringsbehov och regelverket för livsmedelsproduktion. Inom industrin samarbetar nutritionisten ofta med kemister, civilingenjörer eller toxikologer.

Idag är de flesta nutritionister anställda inom den offentliga sektorn, exempelvis vid universitet och högskolor, i kommunerna och landstingen eller vid olika myndigheter. En mindre grupp är anställd inom livsmedelsindustrin eller knutna till de stora livsmedelskedjorna. Några arbetar för internationella organisationer. Ett antal nutritionister bedriver egen konsultverksamhet.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss