logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Officersyrken

Arbete
En yrkesofficer har ett ansvarsfullt och varierande arbete. I yrkesrollen ingår att vara både lärare, fackman och chef. Yrket är självständigt och syftar till stor del till att motivera och entusiasmera de värnpliktiga. En officer måste vara lyhörd, ansvarsfull och kunna samarbeta.


Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda landets territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Förr fanns farorna längs gränsen. Numera är hoten ofta oförutsägbara och följer inte geografiska gränser. Därför har Sverige gått från invasionsförsvar till insatsförsvar. Det innebär ett mindre försvar som kan agera snabbt och samordnat vid olika insatser både inom och utanför Sverige.

Officersyrket är ett lagarbete och innebär att arbeta med människor. Officerare är beroende av varandra och av att varje person sköter sin uppgift. Det är därför viktigt att vara lyhörd, kunna samarbeta och vara ansvarsfull. Det är också ett självständigt arbete som till stor del syftar till att motivera de värnpliktiga.

Alla officerare får en markförsvarsutbildning och utbildas till lärare, fackman och chef. Officeren är alltid chef på någon nivå. Som ledare är det viktigt att kunna motivera, entusiasmera och sätta kraft bakom orden. Som fackman på ett eller flera områden följer officeraren den tekniska utvecklingen och vidareutbildar sig kontinuerligt.

En officer måste hela tiden ta sig an nya uppgifter. Språkkunskaper och allmänbildning har fått större betydelse liksom moral och etik. Ledaregenskaper är oumbärliga. En officer måste också ha bra kondition, uthållighet och styrka.

Utlandsuppdrag är en obligatorisk del av officersyrket. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en drägligare tillvaro och tryggare framtid för befolkningen i några av dagens oroshärdar. Tillsammans med sina chefer gör officeren upp en utbildningsplan. Utefter den planerar officeren in sin utlandstjänstgöring.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Estetiska programmet
Hantverksprogrammet
Naturbruksprogrammet
El - och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Bygg och anläggningsprogrammet
Fordon och transportprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang och livsmedelsprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss