logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Optiker

Arbete
En optiker måste tycka om människor, kunna kommunicera med dem och ge god service. Men det räcker inte - optikern måste också vara noggrann och händig.

Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn. De har samma skyldigheter och rättigheter som annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel tystnadsplikt och rätt att delegera arbetsuppgifter. Om legitimation av optiker se under avsnittet om utbildning.

Som legitimerad optiker gör du synundersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga.

Du tar emot kunden och frågar vilka problem han har. Det kan till exempel röra sig om trötthet vid läsning eller huvudvärk. Du kontrollerar också om kunden tar någon medicin, som påverkar synen. Sedan undersöker du kundens ögon, kontrollerar hur ögonen fungerar och om de är friska.

Om undersökningen visar att det behövs, prövar du lämplig korrektion, alltså hjälpmedel för att se bättre. Tillsammans med kunden avgör du när kunden med rätt hjälpmedel ser bra både på kortare avstånd och på långt håll. Ibland använder du olika elektroniska instrument som hjälp vid undersökningen.

Om du upptäcker någon sjuklig förändring i ögat eller skada på ögat är du skyldig att remittera kunden vidare till läkare, vanligen ögonspecialist. Du för patientjournal över varje kund där du skriver upp viktiga fakta om kundens synfel. Du måste också skriva synintyg om kunden begär det.

Sedan ska du hjälpa kunden att välja en glasögonbåge som passar kundens stil och ansiktsform. Det är ett plus om du är intresserad av mode och kan ge kunden goda råd. Det är vanligt att man byter glasögon av utseendeskäl och inte för att man ser dåligt. Ofta har du annan butikspersonal till din hjälp som sköter detta arbete.

Som optiker kan du också arbeta med slipning av glas och montering av glasögonlinserna i bågen. Du reparerar även glasögonbågar.

Optiker provar även ut kontaktlinser. Precis som när det gäller glasögon ska du prova ut vilken styrka och storlek på linserna kunden ska ha. Du ska också kunna avgöra vilken sorts linser som passar kunden, till exempel daglinser för månadsbruk, halvårsbruk eller linser för dygnet-runt-bruk. I arbetet ingår att lära kunden använda linserna och informera om skötseln. Det senare kan du delegera till annan personal i butiken.

För att bli en bra optiker bör du vara noggrann och händig. Arbetet är ofta pilligt. Du måste också vara bra på att ”ta folk” eftersom kundkontakter är avgörande för ditt jobb.

Många optiker är egenföretagare, andra är anställda i en butik. Tänk på att arbete på lördagar kan förekomma.

Optikerassistenter biträder optikerna med kundkontakter och allmän rådgivning om glasögon och kontaktlinser. De kan efter optikerns ordination genomföra teknisk anpassning av glasögon, utlämning och injustering av iordningställda glasögon, utlämning av kontaktlinser och instruktion om hantering av linserna. Beställning av glasögon och kontaktlinser från leverantörer är en annan arbetsuppgift. Ibland kan enskilda optikerassistenter beroende på sin kompetens få delegation på optikerns uppgifter som exempelvis vissa förundersökningar, med bland annat datoriserade instrument.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss