logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Personaltjänsteman

HR-konsult, HR-specialist, Organisationskonsult, Organisationsutvecklare, Personaladministratör, Personalassistent, Personalchef, Personalkonsulent, Personalsekreterare, Personalspecialist, Personalutvecklare, Personalvetare


Personaltjänstemän finns inom företag, organisationer och i den offentliga sektorn. I ett stort företag arbetar du som personaltjänsteman antingen på en personalavdelning centralt eller på en avdelning ute i organisationen. Arbetet är ofta konsultativt du ger råd till chefer ute i organisationen som själva exempelvis ska rekrytera. Är arbetsplatsen en avdelning i företaget är det kanske du själv som genomför rekryteringen. I ett stort företag kanske du får specialisera dig på något område inom personaladministrationen, medan du i ett mindre företag arbetar med alla typer av ärenden.

Personalplanering är en av dina uppgifter. Det innebär att du tillsammans med cheferna på de olika avdelningarna undersöker hur många anställda som behövs i företaget under den närmaste framtiden och tar reda på vilka kunskaper de behöver ha. För att på sikt få kompetent personal till företaget kan du presentera företaget på mässor, bransch- eller arbetsmarknadsdagar på högskolor eller hos andra utbildningsanordnare.

När ny personal ska rekryteras fungerar du ofta som rådgivare till chefen för den grupp eller avdelning som ska rekrytera. Det kan också vara du som sköter annonsering, tar in referenser och gör intervjuer med dem som söker en tjänst. Nyanställd personal behöver introduktion i företagets verksamhet och organisation och det kan vara din uppgift att planera och genomföra introduktionen.

Ett annat arbetsområde för personaltjänstemän är att ta fram underlag för förhandlingar om löner och anställningsavtal och även själva förhandla om vilka löner de anställda ska ha. I förhandlingarna representerar du arbetsgivaren och tillvaratar dennes intressen.

Du ska kunna tolka och informera om lagar och avtal som gäller i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan gälla exempelvis anställningsskydd, medbestämmande, pensioner och arbetsrätt. Frågor som rör arbetsmiljön kan även ingå i dina uppgifter liksom jämställdhetsfrågor.

Som personaltjänsteman kan du arbeta speciellt med kompetensutveckling och utbildning. Du undersöker de anställdas behov av och önskemål om utveckling. Sedan lägger du upp planer för kompetensutvecklingen. Det kan gälla att lära sig saker i själva arbetet eller röra sig om utbildning i form av kurser, konferenser, studiecirklar eller praktik. Det är vanligt att du själv deltar i att utforma och hålla personalutbildning.

Personaltjänstemän arbetar också med förändringar i organisationen. De kan till exempel utreda vilka konsekvenser en förändring kommer att få för antalet anställda och för behovet av kompetens och rörlighet hos personalen. När företaget ska omplacera eller säga upp personal vid omorganisation eller neddragning har personaltjänstemannen en viktig funktion att fylla.

Som personaltjänsteman kan du också arbeta med arbetsmiljöfrågor. Social rådgivning, råd och hjälp med sjuk- och hälsofrågor samt rehabilitering kan vara en del av arbetet. Ofta samarbetar du då med företagshälsovården. På en del arbetsplatser har särskilda personalkonsulenter hand om dessa uppgifter.

Rollen som personaltjänsteman har förändrats. Att delta i utvecklingen av personalstrategier som stödjer företagens verksamhetsplaner har blivit en allt viktigare uppgift. Rollen som rådgivare och internkonsult till ledningen eller enstaka chefer har också förstärkts. Det hänger samman med att ansvaret för till exempel rekrytering och kompetensutveckling ofta har decentraliserats ut till de olika avdelningarna i företaget.

Det krävs ett stort intresse för människor för att arbeta som personaltjänsteman. Du måste ha lätt för att skapa kontakt och samarbeta med både chefer och medarbetare. Eftersom du ofta genomför anställningsintervjuer är det bra om du är duktig på att bedöma människor. Arbetet är fyllt av omväxling och det är därför viktigt att du är flexibel och tål att dagarna inte alltid är likadana.

Personaltjänstemän kan ha olika titlar, beroende på var och med vad de jobbar. Inom privata företag kallas man ofta HR-utvecklare, HR konsult eller personalutvecklare. Inom offentlig sektor kallas man till exempel personaladministratör, personalsekreterare, personalassistent, personalman, personalchef och personalvetare.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss